Beleidsveld
Opdrachtgever
Jaar onderzoek
Status onderzoek
Onderzoek detail terug naar overzicht

WarmteNet

Afgerond Download
Aanleiding tot het onderzoek:

Beleid en Ontwikkeling – Mobiliteit en Milieu – wil het “warmtenet” uitbreiden. In dit streven past 1. een evaluatieonderzoek onder de aangeslotenen op Céramique en 2. een marktonderzoek onder potentiëel aangeslotenen op Belvedere. Vooralsnog gaat het nog alleen om de ontwikkeling en uitvoering van het eerstgenoemde door Flycatcher.

Met de resultaten van de enquête is het mogelijk om de communicatiestrategie beter en gerichter vorm te geven en kan de benadering van de consument beter worden afgestemd op zijn specifieke vraag en behoefte.

Doel van het onderzoek:

Het doel van de enquête is na te gaan welke onderwerpen de toekomstige bewoners/eigenaren van de gebouwen die aangesloten worden op het warmtenet \"echt\" belangrijk vinden. Gaat het inderdaad alleen maar om de BAK, de GJ prijs en het vastrecht? of vinden zij andere zaken, zoals het energielabel/verduurzaming van het gebouw ook belangrijk? Hoe tevreden zijn de bewoners? Hoe verloopt de communicatie met de energieleverancier? Is het systeem betrouwbaar? Hoe verloopt de klachtenafhandeling? Betalen ze een redelijke prijs voor de warmte? Kortom: In welke mate zijn de bewoners tevreden over het warmtenet. Met de enquête proberen wij hier meer inzicht in te krijgen.

Evt. toelichting over het onderzoek:

De enquête wordt eerst uitgevoerd onder de bewoners van de wijk Céramique. Immers dit zijn de ervaringsdeskundigen. De uitvoering van de enquête doen wij in overleg met het Buurtplatform Céramique. De resultaten van de enquête zullen worden gebruikt als input voor de enquête onder de toekomstige bewoners die nog moeten worden aangesloten op het warmtenet.

Bij het samenstellen van de vragenlijst worden wij op de eerste plaats bijgestaan door collega\'s van Onderzoek en Statistiek. FlyCatcher draagt mede zorg voor een verantwoorde enquête met objectieve vragen, zorgt voor de analyse van de resultaten en voor de eindrapportage.

 

Looptijd 2013-05-12 t/m 2013-08-01
Datum afgerond 05-09-2013
Opdrachtgever
Contactpersoon Peter Rompelberg - +31 43 350 4421 - peter.rompelberg@maastricht.nl
Uitvoerder onderzoek Flycatcher
Soort onderzoek Evaluatie
Beleidsonderwerp(en) Milieu/afval/bodem/lucht
Doelgroep Burgers