Beleidsveld
Opdrachtgever
Jaar onderzoek
Status onderzoek
Onderzoek detail terug naar overzicht

verband buurtkenmerken en gezondheid

2015-07-09 Afgerond Download
Aanleiding tot het onderzoek:
Doel van het onderzoek:
Looptijd 0000-00-00 t/m 2015-07-09
Datum afgerond Nog niet afgerond
Opdrachtgever GGD Zuid Limburg
Contactpersoon KlaasJan Hajema - 045 850 5472 - klaasjan.hajema@ggdzl.nl
Uitvoerder onderzoek GGD Zuid Limburg
Soort onderzoek Klanten-/burgeronderzoek
Beleidsonderwerp(en) Gezondheid
Doelgroep Burgers