Beleidsveld
Opdrachtgever
Jaar onderzoek
Status onderzoek
Onderzoek detail terug naar overzicht

Valpreventie bij ouderen

2015-07-09 Afgerond Download
Aanleiding tot het onderzoek:

Op 1 januari 2010 telde Nederland ruim 2,5 miljoen ouderen (65 jaar en ouder); dat is 15% van de bevolking. Hun aantal zal sterk blijven toenemen.  In deze groep zijn valincidenten een veelvoorkomend probleem. Jaarlijks komen 120.000 mensen van 65
jaar en ouder op de  spoedeisende hulp van een ziekenhuis terecht na een valincident.
Gevolgen voor de samenleving Een valincident kan grote gevolgen hebben voor de
oudere. Denk aan fysieke verwondingen die tijdelijk blijvend het dagelijks functioneren verminderen. Ook kan het leiden tot meer angst om te vallen, waardoor bepaalde activiteiten worden vermeden. Er zijn echter ook maatschappelijke gevolgen. De direct valgerelateerde  medische kosten zijn in Nederland jaarlijks zo’n 740 miljoen euro. Daarnaast stijgen ook de kosten op gemeentelijk niveau. Door de toename in valincidenten zal namelijk de vraag naar  voorziengen die vallen onder de ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ (Wmo) toenemen. Cursus  ‘In Balans’
Het Nederlands Instituut voor Sport en Beweging (NISB) heeft om deze reden de cursus ‘In Balans’ ontwikkeld. De cursus bestaat uit drie onderdelen: informatie over de oorzaak van  vallen, bewustwording van wat zelf gedaan kan worden om vallen te
voorkomen en valtraining.  Het informatiedeel en bewustwordingsdeel bestaat uit bewegen en gezondheid in het algemeen, een actieve leefstijl, de kans op vallen en de oorzaken van verminderd evenwicht. Ook krijgen de deelnemers  eenvoudige tips mee naar  huis voor het dagelijkse leven. De 16 valtrainingen bestaan uit ewegingsoefeningen. Deze oefeningen verbeteren de kracht en lenigheid. Deelnemers worden vooraf gescreend op vitaliteit om te bepalen of deelname een meerwaarde heeft. Meer informatie over de cursus ‘In Balans’, een inmiddels evidence-based interventie, is te vinden op www.nisb.nl/inbalans.

Doel van het onderzoek:

In 2008 hebben  zorgverzekeraar CZ en NISB samen een projectgroep ingericht om te onderzoeken hoe de cursus ‘In Balans’, het beste kan worden geïmplementeerd in de  praktijk binnen de gemeenten Brunssum en Kerkrade. In samenwerking met CZ,
NISB, gemeente Kerkrade en Brunssum en nog 7 andere organisaties zijn twee pilotprojecten ontstaan: Valpreventie Brunssum, gericht op het effect van de cursus, én Valpreventie  Kerkrade, gericht op werving, screening van ouderen en uitvoering door professionals.

Looptijd 0000-00-00 t/m 2015-07-09
Datum afgerond Nog niet afgerond
Opdrachtgever GGD Zuid Limburg
Contactpersoon KlaasJan Hajema - 045 850 5472 - klaasjan.hajema@ggdzl.nl
Uitvoerder onderzoek GGD Zuid Limburg
Soort onderzoek Klanten-/burgeronderzoek
Beleidsonderwerp(en) Gezondheid
Doelgroep Ouderen