Beleidsveld
Opdrachtgever
Jaar onderzoek
Status onderzoek
Onderzoek detail terug naar overzicht

Tussentijdse evaluatie van project de Beweegmakelaar in de gemeente Vaals

2013-09-22 Afgerond Download
Aanleiding tot het onderzoek:


In Vaals heeft 47% van de volwassenen en  59% van de ouderen overgewicht. nvoldoende bewegen is een belangrijke factor die kan bijdragen aan het ontstaan van overgewicht en hieraan gerelateerde ziekten en (chronische) aandoeningen. De gemeente Vaals heeft in het kader van het programma ‘Vaals Beweegt’ in 2012 een Beweegmakelaar aangesteld, voor een projectperiode van 2 jaar. Het doel van de
Beweegmakelaar is om inwoners, die gezondheidswinst kunnen boeken door meer te bewegen en die niet of onvoldoende zelfstandig  kunnen initiëren,  met begeleiding en ondersteuning te laten instromen in het lokale, reguliere beweegaanbod. Vanaf januari
2013 is gestart met werving en begeleiding van deelnemers. Mensen kunnen zichzelf aanmelden bij de Beweegmakelaar of worden verwezen door een professional. Vervolgens wordt samen met de deelnemer gekeken naar motivatie, beweeggedrag en
mogelijkheden. De volgende stap is begeleiding naar de zelf gekozen activiteit. De gemeente heeft aan de GGD gevraagd om de voortgang van dit project na een half jaar te onderzoeken, zodat eventueel aanpassingen kunnen worden doorgevoerd.

Doel van het onderzoek:

Dit onderzoek richt zich op de vraag: ‘Hoe verloopt de werkwijze van de Beweegmakelaar in Vaals na een half jaar en wat zijn mogelijke aanbevelingen voor het vervolg van het project?’ Belangrijke aandachtspunten zijn hierin:
- Wat zijn de kenmerken van de huidige deelnemers en wordt de beoogde doelgroep bereikt?
- Hoe verloopt de doorverwijzing naar de Beweegmakelaar op dit moment?
- Hoe worden gegevens van deelnemers geregistreerd door de Beweegmakelaar en is dit
voldoende voor het uitvoeren van een eindevaluatie?

Evt. toelichting over het onderzoek:

De gegevens uit het registratiebestand van de Beweegmakelaar geven inzicht in demografische kenmerken, de fysieke en ervaren gezondheid van de deelnemers, de doorverwijzers, de redenen van doorverwijzen en de activiteiten waar deelnemers naar zijn doorverwezen. In telefonische interviews, die zijn afgenomen bij tien potentiële doorverwijzers, is gevraagd naar de bekendheid van de Beweeg makelaar en redenen om cliënten wel of niet naar deze functionaris door te verwijzen. Door middel van een persoonlijk interview met de Beweegmakelaar is inzicht verkregen in de manier van begeleiden van deelnemers, contacten met doorverwijzers,  registratie van gegevens en de persoonlijke ervaringen van de beweegmakelaar.

Looptijd 0000-00-00 t/m 2013-09-22
Datum afgerond Nog niet afgerond
Opdrachtgever Gemeente Maastricht
Contactpersoon KlaasJan Hajema - 045 850 5472 - klaasjan.hajema@ggdzl.nl
Uitvoerder onderzoek GGD Zuid Limburg
Soort onderzoek Klanten-/burgeronderzoek
Beleidsonderwerp(en) Gezondheid
Doelgroep Ouderen