Beleidsveld
Opdrachtgever
Jaar onderzoek
Status onderzoek
Onderzoek detail terug naar overzicht

Onderzoek was- en strijkservice WMO 2015

2016-01-11 Afgerond Download
Aanleiding tot het onderzoek:

 

Ruim 600 personen zijn benaderd voor deelname aan het onderzoek. Zij hebben een korte schriftelijke vragenlijst ontvangen met vragen over gebruik was- en strijkservice, bekendheid was- en strijkservice, en vragen over het zelfstandig uitvoeren van het huishouden (HDL-schaal van de GARS-4).

Doel van het onderzoek:


Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de effecten die het weghalen van de was- en strijkvoorziening uit het maatwerkpakket van de WMO gehad heeft op het gebruik van deze voorziening.

Conclusie:

De helft van de respondenten (54%) maakt momenteel gebruik van de was- en strijkservice. Het gebruik is het hoogst in de leeftijdscategorie 65 tot 85 jaar.

In de huidige situatie hebben burgers gemiddeld minder uren per week voor was- en strijkservice dan in de situatie waarbij deze service nog onderdeel was van de hulp bij het huishouden. De groep mensen die niet zelfstandig kunnen functioneren hebben relatief gezien nog de meeste uren was- en strijkservice per week. Het verschil tussen de huidige en de oude situatie is voor deze groep het geringst.

Looptijd 2015-01-20 t/m 2016-01-20
Datum afgerond Nog niet afgerond
Opdrachtgever Gemeente Heerlen
Contactpersoon Gladys Tummers - 045-560 4747 - g.tummers@heerlen.nl
Uitvoerder onderzoek Gemeente Heerlen, bureau Onderzoek & Statistiek
Soort onderzoek Evaluatie
Beleidsonderwerp(en) Zorg en Welzijn
Doelgroep Ouderen