Beleidsveld
Opdrachtgever
Jaar onderzoek
Status onderzoek
Onderzoek detail terug naar overzicht

Inzicht in gebruik en aanbod van georganiseerde beweegactiviteiten in Brunssum

Afgerond Download
Aanleiding tot het onderzoek:

De sociaaleconomische status (SES) en de gezondheidstoestand van mensen zijn sterk aan elkaar gerelateerd. Zo hebben mensen met een lage SES meer ziekten en beperkingen en een kortere levensverwachting.  Een hogere SES betekent meer
toegang tot middelen op bijna elk terrein van het leven: van woon- en werkomstandigheden tot gezondheidsinformatie en -gedrag (Hoeymans et al.,
2010)¹.

In de gemeente Brunssum wonen veel mensen met een lage tot midden-lage SES (figuur 1) en ook hier heeft de bevolking een slechtere gezondheid (Lamberts et al., 2010)².

Omdat gemeenten een verantwoordelijkheid hebben op het gebied van gezondheid van de burgers heeft de gemeente Brunssum de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in een beter sportbeleid (Gemeente Brunssum, 2012). Zo subsidieert de gemeente een
groot aantal binnen-  en buitensportverenigingen, organiseert zij beweegactiviteiten binnen het project ‘Brunssum Beweegt’ en geeft ze ondersteuning aan een belangrijke aanbieder van beweegactiviteiten namelijk het Centrum voor Maatschappelijk Werk en
Welzijnswerk (CMWW). Omdat het huidige sportbeleid om veel financiële middelen vraagt, is de GGD gevraagd een inventarisatie te maken van welke jeugdigen en volwassenen met het aanbod van verenigingen, ‘Brunssum Beweegt’ en het CMWW
bereikt worden.

Doel van het onderzoek:

Dit onderzoek richt zich op de volgende vragen:

Aan welke activiteiten van de belangrijkste sportaanbieders in Brunssum neemt de
bevolking van Brunssum deel?

Waar worden deze verschillende activiteiten georganiseerd?

Uit welke delen van Brunssum zijn de deelnemers aan de activiteit afkomstig?

Wat is de SES van de deelnemers aan deze activiteiten?’

Evt. toelichting over het onderzoek:

Van alle leden van de verenigingen en deelnemers aan de activiteiten van ‘Brunssum Beweegt’ en het CMWW is geboortejaar en postcode opgevraagd evenals de periode waarin een persoon heeft deel genomen aan een bepaalde activiteit in de afgelopen
jaren (2010-2012). Op basis van postcode is een SES-indicatie gemaakt . Hierbij is de indeling ‘laag’, ‘midden-laag’ en ‘gemiddeld’ gehanteerd (figuur 1). Bij leerkrachten van alle basisscholen die deelnemen aan jeugdactiviteiten binnen ‘Brunssum Beweegt’ is een korte, telefonische vragenlijst afgenomen om een indruk te krijgen van de tevredenheid over het project en reden tot deelname. Daarnaast is in kaart gebracht
waar de verschillende verenigingen gevestigd zijn en waar de activiteiten georganiseerd worden. Om te kunnen bepalen welk deel van de totale bevolking van
Brunssum actief deelneemt aan het onderzochte beweegaanbod is bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) opgevraagd hoeveel mensen met welke leeftijd in 2010, 2011 en 2012 in een bepaald postcodegebied woonden.

Looptijd 0000-00-00 t/m 2013-10-08
Datum afgerond Nog niet afgerond
Opdrachtgever GGD Zuid Limburg
Contactpersoon KlaasJan Hajema - 045 850 5472 - klaasjan.hajema@ggdzl.nl
Uitvoerder onderzoek GGD Zuid Limburg
Soort onderzoek Klanten-/burgeronderzoek
Beleidsonderwerp(en) Gezondheid
Doelgroep Burgers