Beleidsveld
Opdrachtgever
Jaar onderzoek
Status onderzoek
Onderzoek detail terug naar overzicht

Hoe ziet de toerist Maastricht?

2013-07-16 Afgerond Download
Aanleiding tot het onderzoek:

De gemeente Maastricht heeft behoefte aan cijfers over de ontwikkeling van het toerisme in Maastricht. Dit inzicht is bedoeld voor het monitoren van het convenant met VVV Maastricht en de beeldvorming over Maastricht als werk-, woon-, studeer- en bezoekstad.

Doel van het onderzoek:

De centrale vraag die wordt beantwoord in deze rapportage is: wat is de omvang van het (verblijfs)toeristisch bezoek aan Maastricht in 2012 en hoe groot is de toeristisch-recreatieve werkgelegenheid?
De uitkomsten hiervan zijn vergeleken met Zuid-Limburg en Limburg. Aanvullend wordt de vraag beantwoord wat het imago van Maastricht is onder (niet-)bezoekers van de stad.

Looptijd 2013-07-01 t/m 2013-07-16
Datum afgerond 01-09-2013
Opdrachtgever Gemeente Maastricht
Contactpersoon Pieter-Paul van de Wouw - +31 43 350 47 46 - PieterPaul.van.de.Wouw@maastricht.nl
Uitvoerder onderzoek ZKA
Soort onderzoek Monitor
Beleidsonderwerp(en) Economie/arbeidsmarkt/werk/inkomen
Toerisme/recreatie
Doelgroep Bezoekers