Beleidsveld
Opdrachtgever
Jaar onderzoek
Status onderzoek
Onderzoek detail terug naar overzicht

Burgeronderzoek Parkstad Limburg 2013

2014-03-01 Afgerond Download
Aanleiding tot het onderzoek:

De gemeenten van Parkstad Limburg hebben voor de komende jaren gezamenlijk een breed opgezet beleid voor de regio geformuleerd, zowel op economisch, fysiek als sociaal gebied. Bij het verder ontwikkelen van dit beleid in (de gemeenten) van Parkstad Limburg is het belangrijk om een vinger aan de pols te kunnen houden. Beleidsmakers moeten gevoed worden met informatie uit de samenleving. Deze informatie is niet alleen vooraf, maar ook tijdens en na de uitvoering van beleid nodig

Doel van het onderzoek:

Tweejaarlijks wordt het stadsonderzoek uitgevoerd waarmee maatschappelijke ontwikkelingen in Parkstad Limburg op een systematische en objectieve manier in beeld worden gebracht. Deze rapportage betreft thema\'s als leefbaarheid, wonen, veiligheid, beheer en onderhoud, milieu, verkeer, winkelen, vrijetijdsbesteding en gezondheid.

Evt. toelichting over het onderzoek:

De Parkstadmonitor is gebaseerd op het dit jaar voor de zevende keer gehouden burgeronderzoek Parkstad Limburg. Dit onderzoek, dat een gezamenlijk initiatief van de acht Parkstadgemeenten is, is medio 2013 in de vorm van een schriftelijke enquĂȘte afgenomen onder ca. 24.000 volwassen inwoners in de regio.

Looptijd 2013-09-19 t/m 2014-03-01
Datum afgerond 01-03-2014
Opdrachtgever Gemeente Heerlen
Contactpersoon Gladys Tummers - 045-560 4747 - g.tummers@heerlen.nl
Uitvoerder onderzoek Gemeente Heerlen, bureau Onderzoek & Statistiek
Soort onderzoek Klanten-/burgeronderzoek
Beleidsonderwerp(en) Arbeidsmarkt
Doelgroep Klanten