Beleidsveld
Opdrachtgever
Jaar onderzoek
Status onderzoek
Onderzoek detail terug naar overzicht

Atlas van kansen voor Zuid-Limburg, Tongeren, Luik en Aken

2013-06-01 Afgerond Download
Aanleiding tot het onderzoek:

Grensregio\'s krijgen nu of in de toekomst te maken met problemen die specifiek zijn voor grensregio\'s en die met meer grensoverschrijdende samenwerking zouden kunnen worden voorkomen of opgelost. Bijv. op het gebied van bevolkingsdaling of een lager dan gemiddelde aantrekkingskracht. Door de kansen voor samenwerking inzichtelijk te maken kan de Atlas dienen als instrument om de grensoverschrijdende samenwerking verder te stimuleren. .  

Doel van het onderzoek:

De Atlas van kansen brengt de kansen voor grensoverschrijdende samenwerking voor de regio Zuid-Limburg, het arrondissement Tongeren en Luik en de stadregio Aken in kaart.

Looptijd 2013-02-01 t/m 2013-06-01
Datum afgerond 01-06-2013
Opdrachtgever Provincie Limburg
Contactpersoon Hans Albersen - 043 389 9949 - jhw.albersen@prvlimburg.nl
Uitvoerder onderzoek Ponds, Marlet, van Woerkens
Soort onderzoek Inventarisatie
Beleidsonderwerp(en) Economie/arbeidsmarkt/werk/inkomen
Internationalisering
Zorg/gezondheid
Doelgroep